FANDOM


Nazwa[edytuj]Edytuj

W 1295 w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol."Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego") miejscowość wymieniona jest jako Wessowa. W okresie narodowego socjalizmu Niemcy zmienili

Wieszowa

Wjazd do WIeszowy

w 1935 historyczną nazwęWieschowa całkowicie niemiecką epizodyczną nazwę ahistorycznąRandsdorf


Historia[edytuj]Edytuj

Najstarszym zachowanym dokumentem, w którym odnotowano istnienie Wieszowy, jest księga uposażenia biskupstwa wrocławskiego "Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis", stanowiąca wykaz miast, wiosek i osad oraz zestawienie dochodów Kościoła z należnej dziesięciny, pochodząca najprawdopodobniej z okresu około 1295 roku. Z księgi tej wynika, że pod koniec XIII wieku, Wieszowa zajmowała obszar 504 ha.

W 1447 roku Wieszowa zostaje wymieniona w wykazie "Registrum de denario sancti Petri in ducato Oppoliensi" (Wykaz Świętopietrza w Księstwie Opolskim), spisanym przez archidiakona Mikołaja Wolffa, który mówi o tym, że Wieszowa liczyła wówczas ok. 128 mieszkańców.

Wisz

Kościół W Wieszowie


Transport[edytuj]Edytuj

W Wieszowie zlokalizowany jest węzełautostrady A1 z drogą krajowa nr 78 (węzeł Zabrze Północ). Przez wieś przechodzi równieżdroga krajowa nr 94.

Do końca lat 90. ubiegłego wieku czynna była także linia kolejowa Zabrze Mikulczyce-Brynek przebiegająca przez południowo-zachodnią część miejscowości. Do 1983 roku na odcinku Bytom-Wieszowa kursował tramwaj linii 31.


Kościół i miejsca kultu religijnego[edytuj]Edytuj

Znajduje się tutaj kościół neogotycki pw. Świętej Trójcy wybudowany w 1896 r. w miejscu kościoła barokowego. W północno-wschodniej części miejscowości znajduje się źródełko św. Jana Sarkandra, które według legendy wytrysnęło podczas jego pielgrzymki na Jasną Górę. Miejsce to zwane jest przez mieszkańców Jędrychówką.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.